CA9 Ömür Test Değerlerine Revizyon

Kategori İçin Resim CA9 Ömür Test Değerlerine Revizyon

12 Eylül 2017 Salı

CA9 ömür test datalarında değişiklikler yapıldı. Değişiklikler kataloğumuzun 10 ve 27 sayfalarında deklare edildi 50C de 1000 saat için, maksimum güçte, tahmini sapma aralığı +2% / -8%

Elektriksel speklere bakıldığında; 50C de maksimum güç kaybını görmek için yine aynı sayfalar incelenebilir.

Güncel datalar yeni katalogumuzda sizlere sunulacaktır.