Mesafeli Satış Koşulları

MESAFELİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın  SATICI’ya ait  www.megasan.com  internet alişveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak “4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 

MADDE 2  - SATICI BİLGİLERİ

UNVAN       :        Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

ADRES        :        Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No:1409 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE

TEL.            :        +90 (212) 293 5900

FAKS          :        +90 (212) 293 5903

EMAIL        :        info@megasan.com

 

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ

Bu sözleşme kapsamında müşteri olabilmek için internet ortamında www.megasan.com web sitesine müşteri kayıt olmak durumundadır.  Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacak olup, bu çerçevede verilen bilgilerin her hangi birisinin hatalı olması durumunda SATICIYA sorumluluk yöneltilemez.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER :

5.1     ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, bu çerçevede SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.    Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

5.3.    Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. 

5.4.    Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi sorumlu tutulamaz.

5.5.    Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.6.    Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin her bir sayfası imzalanmış ve kaşelenmiş nüshasının Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi iletişim adresine kargo ile ya da mail adresine scan edilmiş olarak ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7.    Ürünün kargoya verilmesinden veyahutta tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusuru olmaksızın bilgisi haricinde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ’ne ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.8.    SATICI Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

5.9.    Ancak teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

5.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından karşılanacaktır.

 

5.11. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ’ne  scan edilmiş olarak mail adresine veya faks veya posta yoluyla ıslak imzalı şeklinin ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi iletişim kanallarına teyitli faks, teyitli email, noter, APS veya iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Megasan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 7 : CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :

7.1.   KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI, siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlü bulunduğundan, gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2     Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Satışı yapılan ürünlerde cayma hakkının kullanılması  ürünün her ne olursa olsun kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

7.3.    Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

 

MADDE 8 - SON HÜKÜMLER :

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

ALICI/MÜŞTERİ                                                                        SATICI