Çevre Politikası ve Hedefleri

     Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için çalışanları bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirketimiz faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm şirket çalışanlarının ve iş birliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

     Şirketimizin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

  • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak.
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak.
  • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak.
  • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak.
  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak.
  • Tüm sektörlerde ve hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.
  • Şirketimizin tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmaktadır. Şirketimiz, ulusal mevzuata uymanın da ötesine geçerek uluslararası kapsamdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir.
  • Atıklar, tehlikeli atık ve geri dönüşebilen atık olarak ayrıştırılarak akredite olmuş ve lisanslı kuruluşlara teslim edilmektedir. Doğal kaynak ve enerji tasarrufuna yönelik altyapı, tüm hizmet binalarında kurulmuştur ve binalarda bulunan tüm teçhizat ve altyapının yasal periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.
  • Çevre bilinçlendirme çalışmaları tesis var olduğu süre zarfında sürekli devam edecektir ve gelişmeler yakından takip edilecektir.